Udgivet man d. 29. maj 2017, kl. 14:50

Det bliver i alle måder en festdag og en oplevelse, når folkekirken nationalt markerer 500-året for Reformationen ved en fælles officiel festgudstjeneste i Haderslev Domkirke. Den finder sted pinsedag, der regnes som kirkens fødselsdag, og i Haderslev, fordi Reformationen, som det hele drejer sig om, blev indført i Haderslev, 10 år før den blev indført i det øvrige Danmark.


Blandt de gæster, der har takket ja til biskoppernes fælles invitation, er Hendes Majestæt Dronningen, formanden for Folketingets Præsidium, statsministeren, flere fagministre, repræsentanter for en lang række officielle institutioner og organisationer i Danmark samt biskopper, præster og repræsentanter for flere kirker og trossamfund i flere lande.

Domkirken
Gudstjenesten, der starter kl. 14, transmitteres live på DR K. En af landets mest vidende kirkehistorikere, Martin Schwarz Lausten, vil være medkommentator i DR-studiet fra kl. 13.40. Fra studiet, der bliver stillet op i Apotekergade, vil Martin Schwarz Lausten sammen med tv-tilrettelæggeren Flemming Stentoft, DR Historie og Tro, kommentere både gæsternes ankomst og alt det faktuelle omkring Luther, de 95 teser og hvorfor folkekirkens fælles gudstjeneste finder sted i Haderslev.

Processionen
Fra studiet over for domkirken bliver de to kommentatorer også i stand til at følge den store procession af kirkefolk, der anført af Slesvigske Musikkorps går fra Wittenberg Plads ved Inderdammen, via Bispebroen og op gennem gågaden mod domkirken. I processionen deltager ud over folkekirkens 10 biskopper den færøske og den grønlandske biskop, afgåede biskopper i folkekirken, tyske og nordiske biskopper samt præster og andre kirkefolk fra ind- og udland. De vil blive fulgt på vej af Haderslev Bys æreshertuger og Haderslev Bys vægtere.
Efter gudstjenesten genoptager Martin Schwarz Lausten dialogen med Flemming Stentoft, mens de over 500 gæster langsomt forlader domkirken.

Teltet
Som noget ganske unikt for en gudstjeneste af det format transmitteres gudstjenesten live på storskærm i det store telt, der fredag bliver brugt til Folkemøde Reformation, og som får lov at stå søndag med. Her bliver der adgang for alle, mens deltagelse i gudstjenesten i domkirken kræver adgangskort.
Deltagerne i teltet får udleveret samme originale programhæfte som deltagerne i domkirken, men sognepræst Peder Kristiansen, Øsby Kirke, vil ledsage gudstjenesten i teltet, og et kor fra Gl. Haderslev Kirke vil synge for og med.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og Luther-lagkage til dem, der har fejret gudstjenesten i teltet, mens deltagerne i domkirken går ned på Harmonien til kirkeministerens reception for dagens officielle gæster.

Idé fra Wittenberg
Ønsket om at give offentligheden adgang til festgudstjenesten via storskærm i teltet opstod i forlængelse af genindvielsen af Slotskirken i Wittenberg i oktober 2016. Den blev transmitteret direkte i et stort indkøbscenter nær Slotskirken. En af dem, der fejrede gudstjenesten med der, var Gudrun Gjesing fra Haderslev. Hun fortæller:
”Det var så smukt og en meget intens oplevelse med levende salmesang, som der også bliver i teltet i Haderslev, og alting meget tættere på, end de fleste gæster i kirken vil opleve det. I teltet kan man se gæsterne ankomme, og man får kommentarerne og processionen med. Samtidig er man en del af dagens gudstjenestefællesskab. Jeg tror, det bliver en fantastisk oplevelse.”

Kategorier Nyheder