Haderslev Domkirkes Juniorkor

 

 

Aspirantkor

Piger i 3. klasse kan blive optaget i Haderslev Domkirkes Aspirantkor. At være med i koret er et stærkt koncentreret forløb på ét år. Typisk er der 25 piger på en årgang.

Elementer i undervisningen er solmisation, rytmelære, men særligt centralt står klangdannelsen og smidiggørelsen af pigernes stemmer. Aspirantkorets piger overgår automatisk til Juniorkoret ved udgangen af 3. klasse.

 

Juniorkor

Haderslev Domkirkes Juniorkor består af ca. 35 piger fra 4. - ca. 7. klasse.

I Juniorkoret arbejdes videre med at udvikle sunde sangvaner, så stemme og klang udvikler sig med de kvaliteteter, der kræves for at blive optaget i pigekoret. Det gør vi ved at beskæftige os med kropsholdning, vejrtrækning, klang, tekstudtale og rytmisk præcision.

Desuden lærer vi rytme- og nodelæsning, og arbejder med flerstemmighed - og bruger både krop og bevægelser!

Repertoiret er blandet, med fokus lagt på ting vi kan synge, når koret medvirker ved gudstjenester og koncerter i Domkirken eller i Hertug Hans Kirke.

Ved juletid tilbydes sangerne i Juniorkoret (fra 5. klasse og op) optagelsesprøve til Pigekoret. Typisk er der 8 - 10 pladser. Optagede piger starter i pigekoret den efterfølgende sommer, og i tiden indtil da intensiveres undervisningen med ekstra korprøver, decideret hørelæreundervisning og sangteknik ved sangpædagog Bente Vist.

Praktisk

Øvetid: Aspirantkor: Onsdage 14.30 - 15.15 - Juniorkor: Onsdage 15.15 - 16.00

Der er optagelsesprøve til korene.

Korets leder er Thomas Berg-Juul.