I Haderslev foregår konfirmationsforberedelsen i 8. klasse, med start efter sommerferien og afslutning med konfirmation i Domkirken på lørdage, søndage og helligdage efter påske.

Tilmelding finder sted i slutningen af 7. klasse.

Formålet med konfirmationsforberedelsen er at gøre konfirmanderne fortrolige med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste og hjælpe dem til at se deres eget liv i lyset af den kristne fortælling.

Tidspunktet for konfirmandforberedelsen varierer fra skole til skole. Det er fra Folketingets side bestemt, at al konfirmationsforberedelse skal kunne afvikles indenfor den almindelige skoletid – dvs. i tidsrummet 8-16, og på den baggrund er der aftalt tidspunkter med de enkelte skoler.

I efteråret deltager konfirmanderne i et stort rollespil om reformationen – ofte den sidste lørdag i september.

Konfirmationerne efter påske er et festligt folkeligt og kirkeligt punktum på forløbet.