Praktisk info om brug af Domkirken under renoveringen

 

Fra 20. maj 2019 og ca. 10 måneder frem skal hovedskibet og den østlige del af søndre sideskib i Domkirken kalkes, og inventaret skal sættes i stand. Renoveringen har indflydelse på, hvordan vi kan bruge kirken, og her kan du læse nærmere om muligheder og begrænsninger:

Parkering:
Parkeringspladsen på Domkirkepladsen vil blive anvendt til at opbevare stilladser og andre af håndværkernes materiale. Derfor kan man ikke parkere på Domkirkepladsen så længe renoveringen står på. Vi henviser i stedet til Kannikepladsen (3 timer) eller Hertug Hans Plads (ubegrænset).

Adgang:
Adgangen til kirkerummet bliver gennem Domkirkens norddør, og der etableres en nødudgang gennem støvvæggen til kirkens hoveddør. Det vil desværre give gangbesværede dårligere forhold.  Til gudstjenester vil vi sørge for, at kørestolsbrugere og gangbesværede får mulighed for at deltage. Besøg i Domkirken uden for gudstjenesterne eller andre kirkelige handlinger kan desværre ikke lade sig gøre for kørestolsbrugere, mens renoveringen står på.

 

Gudstjenester:
Vi kan stadig holde gudstjenester i Domkirken – dog kun i det nordlige sideskib, som blev kalket sidste år. Bordet fra præsteværelset anbringes op af støvvæggen og kan fungere som alterbord. Det grønne plastikafdækningbagalteret dækkes af træplader, som males hvide. Døbefonten placeres ved trappen fra sideskibet op til prædikestolen. Den nuværende prædikestol kan ikke benyttes og i stedet anvendes pulten, som vi kender fra morgen- og eftermiddagsgudstjenester. Denne placeres, så flest mulig kan se.

Altergangen vil foregå stående, og vi søger at markere en halvbue i gulvet, som altergæsterne kan orientere sig efter under nadveren.

Musikken kommer fra Sisebyorglet, som i år er præcist 200 år gammelt, og koristerne kommer til at stå på gulvet hvor trækisten står i dag.

Vi forventer at kunne etablere ca. 250 siddepladser, så Domkirken er størrelsesmæssigt reduceret til en normal stor landsbykirke.

Særlig mærkbart bliver det i advents- og juletiden. På nuværende tidspunkt forestiller vi os, at der afholdes flere julegudstjenester d. 24. dec., men det bliver naturligvis på en anden måde end sædvanligt.

 

Dåb:
Man kan stadig få sit barn døbt i Domkirken under gudstjenesterne, men pga den indskrænkede plads er det en god idé at fortælle vores kordegne, hvor mange dåbsgæster man regner med skal deltage, når man aftaler dåbsdato osv med dem. Vi holder også barnedåb i Hertug Hans Kirke.

 

Konfirmation:
Renoveringen er planlagt til at blive færdig før konfirmationerne i 2020, så de ikke bliver påvirket.

 

Vielse:
Man kan også stadig blive viet i Domkirken - tænk at blive viet i en halv kirke! Igen er det dog en god idé at oplyse om, hvor mange gæster der skal med.  Man kan også blive viet i Hertug Hans Kirke, hvor vi har plads til ca. 165 personer. 

 

Begravelse/bisættelse:
Vi kan desværre ikke afholde begravelser og bisættelser i Domkirken, mens den bliver renoveret. Vi henviser i stedet til kapellet eller Hertug Hans Kirke.

 

Hvis du har andre spørgsmål omkring renoveringen, er du altid velkommen til at skrive til os på:

domkirketjener@hado.dk