Alle søndagstekster fortalt for børn

af Hanne og Flemming Frøkjær-Jensen. Forlag: Haderslev Domsogn 2012

Det kan være vanskeligt for børn at forstå evangelieteksterne, når de læses op i den autoriserede bibeloversættelse.
Det kan være svært at få voksne til at forklare teksterne til børn, når man ikke selv forstår dem helt. Selv præster kan have vanskeligt ved at få teksterne helt ned i børnehøjde.
Disse udfordringer har "Evangelieteksterne for børn" svaret på.

Siden marts måned 2011 er søndagens tekst blevet genfortalt for børn i Haderslev Domsogn. Det har givet mange gode oplevelser og fine samtaler med Haderslevs børn, og derfor vil vi gerne dele materialet med så mange som muligt.

Idéen udsprang af kordegnens ønske om at kunne samle børn til mere end bare opbevaring under prædikenen. Behovet var at give en indføring i søndagens tekst sammen med de tegninger til teksten, som hver søndag udleveres til børn til farvelægning. Det er langt fra altid, at børnene selv kan regne ud, hvad tegningerne handler om, for de bibelske beretninger er ikke længere velkendt stof for de fleste børn.

Det er ikke tilstrækkeligt at henvise den, der tager sig af børnene, til at bruge de gængse børnebibler. Det kræver både en vis forberedelse at finde de relevante tekster, og det langt fra er alle kirkeårets tekster, der findes i børnebibler. Vi mangler børnetekster til de vanskelige tekster i kirkeåret.

Det er også nemmere at få frivillige til at påtage sig opgaven under gudstjenesten, når der foreligger et materiale, man kunne bruge. Det er en god idé at trykke teksten på bagsiden af eventuelle tegninger, så den er klar til hver søndag.

Teksterne udgives elektronisk af Haderslev Domsogn. De koster 1000 kr., og udgives som et online-materiale, som man får adgang til, så snart betalingen er registreret.

Alle kirkeårets tekster til både 1. og 2. tekstrække er i materialet til fri kopiering i din kirke/forening, og ved mindre lokale arrangementer, hvor en privat køber medvirker.

Domsognet tjener ikke noget på projektet. Hele beløbet går til Haderslev Domprovsti missionsprojekt som går til Ung Kirke i Cambodja. Projektet uddanner og skaber netværk for præster, kirkeledere og søndagsskolelærere i Cambodja. Læs mere her.

For alle, der vil have en fornyet forståelse af og indsigt i gudstjenestelæsningerne søndag efter søndag efter søndag efter...

  • Dejlig enkel og ligetil kommunikation af dybe teologiske og evangeliske pointer.
  • Sprængfyldt med pointer og ledetråde, som også kan bruges til prædikener og forklaringer af bibelteksterne uden at være påduttende.